Prawdopodobnie najlepsze Biuro Rachunkowe w okolicy
Polski Ład nie jest dla Nas straszny

Naszym zadaniem jest pokazać Państwu możliwość wyboru.

To nieprawda, że podatki są po to by je płacić.

Podatki są po to by je minimalizować zgodnie z prawem.

Posiadamy Certyfikat Ministerstwa Finansów do Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Wyceniamy przedsiębiorstwa, modelujemy biznesy i przedsięwzięcia. Pokażemy Państwu drivery powodujące wzrost wartości firmy.

Zdany egzamin z MSSF - Międzynarodwe Standardy Sprawozdawczości Finansowej uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Ubezpieczenie OC Biura rachunkowego

Przykład z życia

Parę lat temu przyszedł do Nas klient, który nie mógł dostać kredytu ponieważ miał zbyt „słaby” wynik finansowy. Była to spółka prawa handlowego, która posiadała dość znaczny majątek trwały. Po przeanalizowaniu polityki rachunkowości w zakresie zarządzania majątkiem trwałym doszliśmy do wniosku, że firma niewłaściwie nalicza odpisy amortyzacyjne. Po zmianach, które zostały dokonane wynik finansowy był zadowalający dla instytucji finansowych.

Biuro rachunkowe