O właścicielu

O właścicielu

„Całe życie – to nauka” Uczymy się dla Państwa aby móc tworzyć inne perspektywy rozwoju Naszych klientów.

Dariusz Osiecki

CEO
Ponad 20 letnie doświadczenie pracy w księgowości, finansach i zarządzaniu.
Zdj1
+48 601 079 640

ekofin@eko-fin.pl

Ukończone studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego Praca magisterska pt. „Efektywność Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych na tle giełd w wybranych krajach”. Praca pisana była w latach 90 kiedy rynek kapitałowy w Polsce zaledwie raczkował i stawiał pierwsze kroki.

W trakcie studiów współorganizował i pracował dla BDK-Daewoo Leasing Polska Oddział w Białymstoku, następnie pracował najpierw na stanowisku analityka finansowego w MG Stal S.A. potem na stanowisku Kierownika Działu Rozliczania Kosztów a następnie na stanowisku Kierownika Działu Finansowego.

Zdobyte doświadczenie zawodowe w działach finansowo – księgowych oraz ukończone studia podyplomowe „Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” na Uniwersytecie w Białymstoku  pozwoliły na uzyskanie w 2003 roku Certyfikatu do usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych wydawanego przez Ministerstwo Finansów bez, którego ówcześnie nie można było świadczyć usług księgowych.

W 2003 roku powstaje biuro rachunkowe EKO – FIN. Jednym z pierwszych klientów jest duża firma franczyzowa prowadząca sieć sklepów dyskontowych pod marką Leader Price związana z Grupą Casino.

W 2003 – 2004 roku ukończył studia podyplomowe na SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ) na kierunku „Zarządzanie Wartością Firmy”

W latach 2016-2017 kończy studia podyplomowe na SGH „Międzynarodowe Standardy sprawozdawczości Finansowej MSSF”. Wysoko specjalistyczne studia prowadzone są przy współudziale i pod przewodnictwem EY Academy of Business Polska – specjalistów należących do tzw. „Wielkiej Czwórki” firm konsultingowych na świecie. Uzyskane egzaminy pozwalają na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej firm, które notowane są na giełdach papierów wartościowych.

W 2020 – 2021 kończy studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Wycena Przedsiębiorstw i Modelowanie Finansowe. Prestiżowe studia pozwalające wnikliwie budować  modele wyceny, analizować i wyceniać biznesy, przedsięwzięcia ekonomiczne, startup’y jak również funkcjonujące firmy.