Co robimy?

Prowadzimy:

  • pełna księgowość (księgi rachunkowe) spółka z z o.o., spółka akcyjna, komandytowa i jawna
  • książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • rejestry vat
  • kadry i płace
  • rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym
  • analizy finansowe
  • sporządzanie wniosków kredytowych
  • wycena biznesów
  • sporządzanie biznesplanów