Usługi księgowe obejmują tradycyjną księgowość w tym tygodniowe, miesięczne i roczne raporty finansowe, księgi przychodów i rozchodów, ogólne księgi, podatki, pośrednictwo z bankiem, doradztwo, itp. Współpracujemy również z bankami w celu pozyskania kapitału na rzecz przedsiębiorstw.

Nasze biuro rachunkowe działa zgodnie z przepisami prawa w związku z czym posiadamy Certyfikat do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów

Świadczymy usługi w zakresie księgowości:

  • Ryczałt
  • Książka Przychodów i Rozchodów
  • Prowazdenie rejestrów vat
  • Pełna księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości talich podmiotów jak: spółki z o.o., spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, koła fłowickie, ochotnicze straże pożarne, spółki wodne
  • Wszystkie inne ewidencje dla potrzeb prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego

Świadczymy usugi kadrowo - płacowe:

  • Dokumentacja pracownicza związana z przyjęciem do pracy 
  • Dokumentacja pracownicza związana z wykonywaniem pracy
  • Listy płac
  • Obsługa Zus
  • Szeroka wiedza z zakresu prawa pracy (jak pracodawcy mogą zoptymalizować koszty pracownicze)